Om harmonien

Om harmonien

Et harmonisk hundehold er et forhold fullt av glede for alle involverte parter. For å oppnå denne gleden, må vi legge noen grunnsteiner av trygghet, tillit og gjensidig respekt. Dette kommer ikke av seg selv, og krever et godt samarbeid mellom hund og eier. Det er utfordrende å oppdra en hund, og ting blir ikke alltid slik man har tenkt, planlagt. Det er en fordel å ha kunnskap om hva en hund egentlig er, og hva en hund har av behov både fysisk og mentalt.

Hunder er hunder, og ikke mennesker. En hund forstår verden rundt seg annerledes enn oss, og det oppstår av den grunn lett konflikt mellom eiers intensjon og hundens opplevelse av samme situasjon. Hunder er energibevisste dyr, og de leser energien vår mye bedre enn de forstår ordene våre. Dette må vi ta hensyn til i vår samhandling med dem. Det er derfor viktig at vår energi stemmer overens med det budskapet vi vil nå hunden med. Det er vanskelig å gi opplevelsen av trygghet til hunden dersom vi selv ikke opplever dette i situasjonen. Jeg tror på det å være en trygg veileder (forelder) for hunden fremfor å være en streng sjef.

For meg er det viktig å se på hund og eier som en helhet, og jeg jobber ut ifra energibaserte og belønningsbaserte metoder. Mitt mål er alltid at både du og din hund skal oppleve en økt mestringsfølelse og en bedre forståelse av hverandre etter å ha vært hos meg.

Ser frem til å høre fra deg!